jQuery DatePicker Kullanımı

jQuery DatePicker Kullanımı

Bu yazımızda jQuery nin DatePicker’ ni kullanacağız.

İlk olarak şu kodlarımızı kullanacağımız yere ekliyoruz.Ben Jsp sayfası içerisinde yapacağım.

datapicker3

Head Tagları arasına bu kodları ekliyorum.

 

 <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.11.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
 <script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
 <script src="//code.jquery.com/ui/1.11.4/jquery-ui.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">

<script>
 $(function() {
  $( "#datepicker" ).datepicker();
 });
 </script>

Body Tagları arasına bu kodları ekliyorum.

 

<form method="post" action="TarihiAl.jsp" name="tarih">

<table>
    

<tr>

<td><font size="5">Tarih:</font></td>


<td><input type="text" id="datepicker" name="tarih"></td>
 
    </tr>

<tr>
      

<td colspan="2" align="right"><input type="submit" value="Gönder" name="GonderButon"></td>
  
    </tr>

    
  </table>

</form>

Text üzerine geldiğimizde tarihi seçebileceğiz.

 

datapicker1

datapicker2