Browsed by
Kategori: Microsoft SQL Server

MSSQL Server Çalışma Zamanını Öğrenme

MSSQL Server Çalışma Zamanını Öğrenme

Bu makalemizde Microsoft SQL Server ile veritabanımızın çalışma zamanını öğreneceğiz. Sunucumuzda kurulu olan Microsoft SQL veritabanımızın çalışma zamanını öğrenmek istiyorsanız şu kodları New Query kısmında çalıştırmanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi benim sunucum 154 gündür çalışıyor. Kod SET NOCOUNT ON DECLARE @crdate DATETIME , @days VARCHAR(3) , @hr VARCHAR(50) , @min VARCHAR(5) SELECT @crdate=crdate FROM master.dbo.sysdatabases WHERE NAME=’tempdb’ SELECT @days=((DATEDIFF ( mi, @crdate,GETDATE()))/60)/24 SELECT @hr=((DATEDIFF ( mi, @crdate,GETDATE()))/60)- (@days * 24) IF ((DATEDIFF ( mi, @crdate,GETDATE()))/60)=0 SELECT @min=(DATEDIFF ( mi, @crdate,GETDATE()))…

Devamını Oku Read More